Dyster Gård

 

Mørt, smakfullt kvalitetskjøtt produsert på Ås

Urgården sentralt på Ås

Dyster Gård er en av fem urgårder i det som i dag er Ås kommune. Gården har vært i familiens eie siden 1899. Johan Bjørneby er femte generasjon, og driver sammen med kona Tove allsidig med ammekuer, korn og frøproduksjon.

 

Omfattende og allsidig produksjon

Gården utgjør i dag ca 500 dekar. I tillegg leier vi jord og dyrker til sammen et areal på rundt 1800 dekar; alt fra hvete, raps, bygg og erter til gressfrø.

 

Dysterjordet er indrefileten i produksjonen, og et av de aller mest produktive kornarealene vi har her i landet.

 

Vi har drevet med kjøttproduksjon siden 1999. Vi har i dag 55 mordyr og leverer over 20.000 kilo storfekjøtt i året.

 

Vår filosofi

Vi er stolte av å produsere mat og opptatt av at planter og dyr skal ha det beste utgangspunkt for vekst og trivsel.

 

Eiendommen har vi på lån fra fremtidige generasjoner, og vi ønsker å forvalte den til beste for ettertiden.

 

Bestill kvalitetskjøtt fra Dyster Gård på tlf. 906 28 512 / 416 84 823 eller klikk her Foto: Gisle Bjørneby